Knus norsk imperialisme, steng ned staten for godt.

Motmakts solidaritetserklæring til Sápmi

I disse dager står aksjonister fra Natur og Ungdom og NSR-R på kravene om at regjeringen må fjerne vindturbinene fra Fosen vindpark, snart 600 dager etter at høyesterettsdommen falt og i kjølvannet av den nybakte rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Dette er et nødvendig steg å ta for å gjøre folk oppmerksom på den imperialistiske grønne kolonialiseringen av Sápmi, men også for å vise en hard sannhet: at staten ikke er vår venn.

Som mange andre vestlige nasjonstater, har den norske regjeringen vært en viktig institusjon for imperialistiske drømmer og folks oppbygging av idealet bak velferdsstaten. Lenge har mange levd på myten om at Skandinavia, og spesielt Norge, har en politisk organisering som fremmer likestilling og frihet.

Myten har lite med realiteten å gjøre. Den norske velferdsstaten er kun et ideal bygd på skitten olje og hvithet. I mange tiår har Norge gjemt sin egen kolonisering av Sápmi, sitt eget kulturelle folkemord både mot samene, taterne, skogfinnene og kvenene, mens velferdsstaten har vokst seg enorm med uetiske investeringer verden rundt. Denne imperialismen, både i innland og utland, er ryggraden til velferdsstaten.

Med aksjonene fredag 02. og lørdag 03. juni er det nødvendig å understreke at vi i Motmakt står i solidaritet med aktivistene i de neste dagers aksjoner og i spørsmålet om at den norske staten skal tilbakeføre Sápmi til samene. Vi står ved et punkt hvor markedsliberalismen må avskaffes i vårt post-kapitalistiske samfunn, og da må dens politiske arm også forsvinne.

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen og de planlagte aksjonene for å presse den norske regjeringen i Fosen-saken viser at vi har muligheten til å starte på nytt med å gi råderetten og territoriet til folket selv. Staten må stenge ned, denne gangen for godt. Ikke bare for Sápmi, men også for alle kronisk syke og funksjonshemmede mennesker som overlever på økonomiske smuler. Nedstenging gjelder også for alle flyktninger som blir stuet bort i skogen uten mulighet til å kunne være en del av samfunnet. Å avskaffe staten betyr også å kunne produsere maten selv, uten å være avhengig av grådige konserner som bestemmer matpriser selv om folk sulter. Å gi landet tilbake til samene betyr også at helsevesenet skal organiseres av pasienter og helsepersonell, ikke av udugelige og grådige helseforetak. Å avskaffe staten betyr at skolesystemet skal befris fra politiske klør for å bli organisert av elevene og lærerne selv.

For å få til dette, trengs det tålmodighet og dedikasjon, og ikke minst ydmykhet og respekt for hverandres eksistens. Dette er ikke verdier en stat setter høyt, heller ikke politikerne. Derimot er disse verdiene noe folket kan bygge videre på, uansett hvor utopisk det kan virke.

Det er et sunnhetstegn at det kommer flere aksjoner framover på forskjellige samfunnsarenaer. Det er godt og viktig å gjøre motstand mot urettferdighet forvaltet av staten. Staten var aldri og skal aldri være en paternalistisk figur som kun reproduserer ulikhet og vold. Volden samene har stått imot i flere hundreår. Vi er klar over at millionærer og andre politiske figurer ønsker å beholde den. Til og med finnes det folk som har utviklet en del av sin egen personlige identitet til en skadelig nasjonalistisk stolthet tilknyttet den norske velferdsstaten og forsvarer den av hele sitt hjerte, med sterke ord, og i nyere tid også med voldelige handlinger.

Alle disse menneskene står på feil side av historien.

Framover er det ingen Parisavtaler eller GOP-møter som skal redde oss. Det er nemlig modige folk som aksjonistene som står opp nå for å kreve fjerning av vindturbinene og å få landet sitt tilbake. Det er også vanlige folk som trosser grådigheten fra banker og matkjeder og støtter hverandre for å kunne leve gode liv. Det er våre små bidrag i motstandskamper mot urettferdighet og maktmisbruk i hverdagen, det er hvert eneste barn som nekter å gå på skolen nå til dags. Vi er kreftene som skal avskaffe staten ved å sammen bygge alternativene gjennom direkte demokrati og direkte aksjoner, en dag om gangen. Sammen.

Featured bilde: Natur og Ungdom av foto_Rasmus_Berg_Fosen599, på Flickr.com på foto_Rasmus_Berg_Fosen599 | Natur og Ungdom | Flickr