Om oss

Motmakt er en frihetlig sosialistisk og revolusjonær organisasjon.
Vi ser på dagens samfunn – kapitalismen – som et økonomisk fåtallsstyre. En liten elite bestående av kapitaleiere, politikere og offiserer kontrollerer samfunnet, mens resten av befolkningen må akseptere denne kontrollen i sitt daglige liv og virke. Resultatet er miljøødeleggelser, krig, utbytting, og fremmedgjøring.
Vi mener at reell folkemakt, i form av demokratisk kontroll av økonomien og lik medbestemmelsesrett for alle i saker som påvirker deres liv, er det eneste virkelige alternativet til kapitalismen.
Folkemakt kan ikke trylles fram av politiske partier ved å tilkjempe seg statsmakt. Vi jobber i stedet for å myndiggjøre folk i deres daglige liv gjennom praktisk solidaritet og samhold, deltagende, direkte demokrati og direkte aksjoner som skaper konkrete forandringer.
Les plattformen og reglene våre.