• Støtteerklæring til Palestina

    Vi i Motmakt vil erklære solidaritet med folket i Gaza som nå blir både angrepet og beleiret av den sionistiske staten Israel. Vi er imot alle former for apartheid, folkemord, rasisme og etnonasjonalisme…

  • Knus norsk imperialisme, steng ned staten for godt.

    Motmakts solidaritetserklæring til Sápmi I disse dager står aksjonister fra Natur og Ungdom og NSR-R på kravene om at regjeringen må fjerne vindturbinene fra Fosen vindpark, snart 600 dager etter at høyesterettsdommen falt…