• Støtteerklæring til Palestina

    Vi i Motmakt vil erklære solidaritet med folket i Gaza som nå blir både angrepet og beleiret av den sionistiske staten Israel. Vi er imot alle former for apartheid, folkemord, rasisme og etnonasjonalisme…