Anarkistisk Bokmesse i København 13. og 14. november

lørdag 13.11 - 2010
ANARCHIST BOOKFAIR
kl. 12:00 - Entré gratis/free

Vi er glade for at kunne præsentere den første anarkistiske bogmesse og seminar i Ungdomshuset på Dortheavej 61. Bogmesse og seminar finder sted d. 13. og 14. november med temaet "Anarki i praksis".

Seminaret vil indeholde diskussioner og oplæg fra aktivister, der er involveret i community struggle i Hackney, London, arbejdspladsorganisering i Sverige og Norge, anarkisme i undervisning, studenterpolitik samt miljøaktivisme i Danmark.

Internasjonal støtteerklæring for generalstreiken i Spania 29. september

Spania er et av landene i Europa som er hardest rammet av den økonomiske nedgangen, med 20% ledighet. Regjeringens tiltak for å fylle opp statskassa og stimulere økonomien legger hele byrden på arbeiderklassen i form av lavere lønn, forbruksskatter, kutt i pensjoner, kutt i ledighetsstønad, mer privatisering og innskrenkning av arbeideres organisasjonsrett. Blant annet skal det bli lettere for arbeidskjøpere å sparke folk og kollektive avtaler blir svekket.

Seminar om kollektivtrafikk 2. oktober

Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?

Det finnes flere krefter som jobber for en progressiv kollektivtrafikk i Oslo, men på ulik måte; partipolitikk, lobbyvirksomhet, aktivisme, informasjonsarbeid osv. Vi i Prøveprosjektet Planka ønsker å samle representanter fra utvalgte organisasjoner og nettverk til en samtale om kollektivtransporten i Oslo. Både fordi vi som nytt prosjekt ønsker å høste kunnskap og erfaring fra organisasjoner som jobber med kollektivtrafikk i Oslo, men også fordi vi ønsker å presentere vår idè og vårt arbeid med Prøveprosjektet Planka.

Vi har invitert NUs Kollektivkampanje, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fremtiden i Våre Hender og Planka Sverige til å presentere sine strategier, tanker og sitt arbeid med kollektivtransporttilbudet i Oslo.

Pages

Subscribe to Motmakt RSS