Seminar om kollektivtrafikk 2. oktober

Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?

Det finnes flere krefter som jobber for en progressiv kollektivtrafikk i Oslo, men på ulik måte; partipolitikk, lobbyvirksomhet, aktivisme, informasjonsarbeid osv. Vi i Prøveprosjektet Planka ønsker å samle representanter fra utvalgte organisasjoner og nettverk til en samtale om kollektivtransporten i Oslo. Både fordi vi som nytt prosjekt ønsker å høste kunnskap og erfaring fra organisasjoner som jobber med kollektivtrafikk i Oslo, men også fordi vi ønsker å presentere vår idè og vårt arbeid med Prøveprosjektet Planka.

Vi har invitert NUs Kollektivkampanje, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fremtiden i Våre Hender og Planka Sverige til å presentere sine strategier, tanker og sitt arbeid med kollektivtransporttilbudet i Oslo.

Pages

Subscribe to Motmakt RSS